תקנון אתר

תקנון ותנאי שימוש באתר adwrks.co.il

בהמשך מופיעים מונחים משפטיים חשובים החלים על כל מי שמבקר באתר שלנו או משתמש בשירותים שלנו.
חברתנו מציעה מגוון רחב של שירותים ותכונות, וחלק מהמונחים שלהלן עשויים שלא להיות רלוונטיים לשירותים הספציפיים שבהם אתה משתמש.
מטעמי נוחות התקנון שימוש הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד. הנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן:

1. מבוא

1.1 חברת Adwrks 365 מ.ע 558384558 מרחוב המתכת 34, כרמיאל (להלן: “החברה”) היא מקימת האתר  adwrks.co.il (וכל התת הדומיינים תחתיו) באינטרנט והמפעילה שלו. במסגרתו החברה מפעילה את שירות האינדקס(מדריך) העסקים והפרסום הדיגיטלי לעסקים (להלן: “השירות”).

תנאי שימוש אלו מסדירים את מערכת היחסים שבין החברה לבין הגולש ו/או המנוי בשירותי האתר (להלן: “המשתמש”) בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לכל האמור בו, במידה ואינך מסכים לאמור בתנאי שימוש אלה, הנך מתבקש לחדול מגלישה בו ו/או לעשות שימוש כלשהו בשירותי האתר.

המשך הגלישה ו/או שימוש באתר מעידה על הסכמתך להיות כפוף לכל התנאים והכללים האמורים בתנאי שימוש אלה וזה ללא כל הסתייגות או התנאה מצדך. תנאים אלה יחולו על כל הגולשים וכל המנויים(המפרסמים) באתר.

1.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים. תוקפו של כל שינוי יתחיל מרגע פרסומו בתנאי שימוש אלו באתר זה. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ לגולשים לעיין באופן תקופתי בהוראות התקנון.

1.3 אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב הינו אסור.

1.4 יובהר כי תנאי שימוש אלה חלים על השימוש באתר ובכל התכנים והשירותים בו באמצעות כל מכשירי התקשורת הקיימים כדוגמת מחשב, טלפון, מחשב נייד וכדומה.

1.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך מעת לעת שינויים באתר, להוסיף או לגרוע תכונות שונות, לשנות מעת לעת את מבנהו או מראהו או את זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש, ולא תהיה לגולש או המנוי(המפרסם) כל טענה או תביעה או דרישה אחרת כלפי החברה בקשר לכך.

1.6 החברה רשאית לשנות את החבילות, התנאים, השירותים, תכולתן והתעריפים מעת לעת. התשלום עבור השירותים לא הופך בשום אופן את המנוי המשלם לבעל האתר או חלק ממנו ו/או בעל זכויות בקוד המקור שלה או חלק ממנו.

1.7 במקרה בו המנוי במסלול בתשלום לא שילם ו/או הפסיק לשלם עבור השירות , מכל סיבה שהיא, החברה רשאית להשעות ו/או להסיר ו/או לבטל באופן מיידי את השירותים, אותם היא מספקת ללקוח, עד לקבלת התשלום במלואו בפועל.

1.8 חובה על הלקוח הנמצא במסלול בתשלום לעדכן את החברה במיידי על כל שינוי באמצעי התשלום על מנת להמשיך לקבל שירות באופן שוטף וללא הסרתו או הפסקתו.

2. תכנים באתר

2.1 חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, בעשותך שימוש באתר לרבות בפרסום העסק, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית. במסגרת מסירת תכנים לפרסום הינך מנוע מלפרסם באתר, בין היתר, את התכנים הבאים(למען הסר ספק יובהר כי הכוונה גם לתמונות, ציורים, גרפיקות, עיצובים, איורים וכיוצא בזה): תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק, תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך, כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן שקרי או מטעה, כל תוכן הפוגע או עלול לפגוע בשם הטוב של בתי עסק או צדדים שלישיים.

2.2 אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו שיבושים טכניים, תקלות צד ג’ או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות /הורדת האתר.

2.3 החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים איזה מהתנאים של תנאי שימוש שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ואו בצד שלישי כלשהו, כמו כן, היא רשאית למחוק ולהסיר תכנים כאלו בכל עת, ומבלי שתהייה חייבת במתן הודעה מוקדמת כלשהי.

2.4 קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים והביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

2.5 במידה ונתקלת במידע המופיע באתר, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי או לא מוסרי, אתה מתבקש להודיע על כך להנהלת האתר.

2.6 התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של החברה ו/או המנויים באתר, ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתנאי שימוש אלו. למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

2.7 תמונות וסרטונים באתר הינם “להמחשה בלבד”.

2.8 מפעילת האתר תהא רשאית לבצע כל פעולה ביחס לאתר לרבות למכור את האתר ו/או למכור שטחי פרסום באתר ו/או להציב בו קישורים ממומנים.

3. הגבלת אחריות החברה

3.1 החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים של המפרסם/המנוי באתר, יובהר כי התכנים שאותם מוסר המנוי לפרסום/מפרסם באתר יהיו באחריותו בלבד והוא מתחייב שהינם נכונים, מהימנים, מדוייקים, ואינם פוגעים בזכויות משתמשי וגולשי האתר וצד ג’ כלשהו.

כמו כן, החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא בזה, באופן ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהתגובות אותן שיפורסמו באתר או לכל נזק שייגרם למנוי, למוניטין שלו, לרכושו ולצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש בתכנים שבחר לפרסם ו/או לשירות שהוא מספק, ורק המנוי/המפרסם יהיה אחראי לכל תביעה או דרישה בגין כל טענה של הטעייה , פגיעה בזכויות צד ג’ כלשהן מצידו בגין הפרסום שלו באתר ו/או הפרטים שמסר לפרסום ע”י החברה.

3.2 החברה לא תישא בכל אחריות למידע או החומר המופיע והמפורסם באתר, והוא מועמד לרשות המשתמשים כמו שהוא(AS-IS). לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי ומנויי האתר במסגרת צ’אטים, חוות דעת ופניות. האתר מציע מגוון רחב של כלים שהגולשים ו/או המפרסמים יכולים להשתמש בהם במצב כפי שהם(AS-IS). הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט האם להוסיף כלים נוספים לאתר או לשנות את הקיימים ולא תהיה לגולשים ו/או למפרסמים כל אפשרות לדרוש דברים נוספים. יחד עם זאת, החברה תעשה את מירב המאמצים לשדרג ולפתח דברים חדשים, אך אינה מתחייבת לכך.

3.3 למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, שהתכנים באתר וכל המידע אודות בתי העסק סופקו להנהלת האתר על ידי אחרים, לרבות באמצעות צדדים שלישיים המפרסמים באתר, ואין להנהלת האתר שליטה עליהם. כמו כן, מסירת מידע או פרסום מודעות באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר.

3.4 כמו כן, החברה אינה נותנת חסות, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונות/אמינות/איכות ודיוק התכנים ו/או המידע המפורסם באתר(לרבות שירותים, וידאו, פרסומות, מוצרים, עמדות, דעות, תמונות וכדומה). והחברה אינה אחראית ואינה מתחייבת לגבי נכונותם/אמינותם/דיוקם/רמת איכותם של התכנים וכל המידע המפורסם והמוצג באתרים או בכל ערוץ מדיה אחר.

3.5 החברה לא תהיה אחראית בכל דרך לתוכן המוצג ולתוכן המסרים אשר יועברו על ידי המפרסם באמצעות האתר. ייתכן שהתכנים והמידע אשר מתפרסמים באתר אינם אמיתיים או מדויקים או נכונים, במלואם או בחלקם. בכל מקרה לחברה לא תהיה חבות כלפי המנוי/המפרסם או כלפי צד ג’ כלשהוא לרבות הגולשים בגין כל נזק ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, הנוגע לשימוש הגולש בשירותים, או לכל שימוש שהוא באתר שייבנה או בכל אתר או משאב המקושר ו/או המופנה מאתר זה באמצעות קישור/הפניה(link).

3.6 למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי המידע והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק מידע אינפורמטיבי בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע ו/או ביצוע סקר שוק.

3.7 כל ההסתמכות של הגולש על התוכן המוצג ו/או המפורסם באתר ובאתרים אליהם קיימת אפשרות לעבור באמצעות קישור(link) לאתר צד שלישי, נעשה עפ”י שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית, והחברה לא תהא אחראית בגין כל מידע המקושר לאתר באמצעות לינק ו/או בכל דרך אחרת והיא לא תחוב באחריות כלשהי בגין הסתמכות המשתמש על המידע המובא באתרים אלה .ככל שתתבצע עסקה בעקבות מודעה או מידע המפורסם באתר ו/או באתרים שקיימת אליהם הפנייה מן האתר, אינה מחשיבה את החברה כצד בעסקה, וכל ההתנהלות תהיה ישירות בין הגולש לבין אותו המפרסם ו/או בית העסק. החברה לא תישא בשום אחריות לשירותים ו/או למוצרים המתפרסמים והמוצעים באתר או באתרים מקושרים שאליהם ניתן להגיע מהאתר, והחברה לא תיקח שום חלק במחלוקת אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים לעסקה.

3.8 השימוש באתר ובתכנים ניתן כמו שהוא(AS-IS) והחברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל ותקני. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים לא תקינים ו/או לא פעילים, לשנות קישורים, להימנע מהוספת קישורים חדשים, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. כמו כן, יובהר כי הימצאותו של קישור באתר המפנה לאתר אחר אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה בבעלות בית העסק, שהמידע אמין, מלא, עדכני ומהימן, ואין החברה אחראית עליו.

3.9 למרות שהחברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים כמקובל בתחום האינטרנט ואף דואגת לעדכן את מערכת האבטחה של התוכנה מעת לעת. למרות זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של החברה ו/או ספקיה וקיים סיכון לתקלות ושיבושים והנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי האתר, יינתנו כסדרם באופן רציף ו/או ללא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ללא הפרעות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית ולא חוקית למחשבי החברה ו/או ספקיה של החברה, ויהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בתוכנה, בחומרה, בקווי תקשורת והמערכות של החברה או של אחת מספקיה.

3.10 כמו כן, קיים סיכון של חדירה למאגרי המידע של האתר ו/או ספקיה, לרבות ביצוע פעולות שונות בכרטיס שלך ללא הסכמתך או על ידי מי שלא הורשה לכך על ידך. על כן, החברה לא תהא אחראית לנזק שייגרם בעקבות חדירה למאגרי מידע של ו/או ספקיה ו/או בגין שימוש שיעשה במידע הלקוח במקרה של חדירה למאגרי הנתונים כאמור.

4. הגנה על פרטיות וניהול משתמשים

4.1 המפרסם/המנוי אחראי באופן מלא על שמירת סודיות הסיסמא ושם המשתמש להתחברות לאזור האישי. ככל שהמידע ייחשף לצד שלישי כלשהו בין במתכוון ובין שלא במתכוון, תחול האחריות המלאה על המפרסם בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

יתרה מזה, המפרסם אחראי באופן מלא לכל התכנים והפעילות המתבצעת באתר, ולחברה לא תהיה כל אחריות על כך.

כחלק מתהליך ההרשמה לאתר והשימוש בו ובשירותים, חלה מדיניות הפרטיות על התכנים והמידע המפורסם על ידי המשתמשים, וכן על המידע שנאסף אודותם בזמן הגלישה באתר.

הנתונים שימסור המפרסם בעת ההרשמה לאתר ו/או בעת עדכון פרטים , הם יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.

4.2 המשתמש בשירותי האתר מסכים לכך ומאשר כי כל המידע שנמסר באמצעות האתר ו/או נשלח לחברה בכל אמצעי אחר, נמסר מרצונו החופשי. המשתמש מסכים לכך שהחברה תהא רשאית לשמור את המידע שיימסר על ידו במאגרי המידע של, ומסכים לכך שהחברה תוכל לעשות שימוש במידע אודותיו, לרבות שימוש במידע למטרות סטטיסטיות, העברת מידע פרסומי אליו , זאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.

4.3 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה IP של המחשב שלו, כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

4.4 הגולש ו/או המשתמש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בתנאי והוא זכאי לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו.

4.5 יש להדגיש, כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך , ותעשה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים באתר/מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע בחוסר תום לב מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או החברה.

4.6 החברה תימנע ככל האפשר מלהעביר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או על פי כל דין או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית או שנעשו מטעמך באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

5. קניין רוחני

5.1 כל התוכן המופיע באתר, בכל הדפים המצויים בו, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים כגון: טקסטים, תמונות, וידאו, קודים, גרפיקה וכל חומר אחר הם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק, להפיץ, למסור לצד שלישי או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מזכויות היוצרים האמורות, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד בבסיס האתר, לרבות קונספט, עיצוב האתר, קודים, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה.

5.2 עצם הצטרפותו של המשתמש לאתר(באופן עצמאי באתר או ע”י נציג בטלפון) ומסירת הפרטים אודותיו ואודות העסק שלו, מקנה לחברה רשות לעשות שימוש בכל התכנים המועלים באתר, בכל המידע המופיע באתר של העסק שלו לצרכי פרסום ושיווק וזאת ללא כל מתן תמורה נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה בקשר לשימוש בתכנים שהועלו באתר על ידו או באמצעות מסירת מידע לחברה בכל דרך אחרת.

5.3 המפרסם/המנוי מתחייב ומצהיר כי הינו בעל מלוא זכויות היוצרים ו/או זכויות השימוש ו/או והזכויות בכל המידע ובתכנים אשר מועלים ו/או נמסרים להעלאה באתר וכי אין בפרסום התכנים משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס”ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ”ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.

5.4 מפעילת האתר תהא רשאית לבצע כל פעולה ביחס לאתר לרבות למכור את האתר ו/או למכור שטחי פרסום באתר ו/או להציב בו קישורים ממומנים.

6. גילוי נאות וקבצי Cookies

6.1 “Cookies”(עוגיה) היא מחרוזת אותיות או מספרים, המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש. העוגיה מייצגת מצב מסוים של גלישה באתר או שימוש באתר מותאם לנייד. העוגיה נוצרת על ידי השרת שמעביר אותה לדפדפן ששומר אותה בזיכרון המחשב. המחרוזת מוחזרת חזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן יוצר קשר עם השרת וכך למעשה יכול השרת לזהות את המשתמש ולאחזר מידע שנשמר בין שיחות שונות.

6.2 בהסכמה לתנאי שימוש אלה, אתה מתיר לחברה להשתיל “Cookie” על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב Cookie ולזהות אותך על פיו.

7. הסכמה לתנאי השימוש

7.1  גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לכל האמור בו – במידה ואינך מסכים לאמור בתנאי שימוש אלה, הנך מתבקש לחדול מגלישה בו ו/או לעשות שימוש כלשהו בשירותי האתר.

7.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך/הרשמתך באתר במידה ולא תעמוד באחד או יותר מתנאי שימוש אלו.

7.3 התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות אך לא רק, נציג, שלוח, עובד או מנהל של החברה או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לובין צד שלישי כלשהו.

7.4 איסוף או אגירה של מידע עסקי או אישי אודות המשתמשים או העסקים באתר לצורך מטרות רווח ו/או לא חוקיות.

7.5 שימוש לא חוקי אשר נועד להתחקות אחר אדם אחר או בית עסק שלא בבעלותך.

7.6 הפרעה לפעילות השוטפת והתקינה של האתר, הן לרשת המחשבים והן לשרתים שלה ו/או של ספקיה.

7.7 שימוש בכל רובוט ו/או טולעת אשר מאחזר או מחפש מידע אשר מתוכנן לחשוף קודים ו/או מבנה הנתונים של האתר.

7.8 פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות היוצרים, סימני המסחר ובקניין הרוחני אשר מצויים באתר זה.

7.9 טעינה, שליחה או שידור כל חומר המכיל וירוס המתוכנן לפגוע במחשב, בקוד מחשב, בשרתים ובכלל להפריע

בצורה כזו או אחרת להפריע או להגביל את השימוש באתר או ברשת.

7.10 הפצת דואר זבל – “ספאם”.

7.11 שינוי, עיבוד, העתקה של הקוד או חלק ממנו. מתן רישיון משנה ומכירת השירותים ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.

7.12 המשתמש לא יעשה כל שימוש המנוגד לחוק וכל ההוראות המופיעים בתנאי שימוש אלו.

8. שיפוי

המשתמש ישפה את החברה ו/או מי מטעמה בגין נזק, ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורך דין, עקב הפרת אחד מתנאי שימוש אלה ו/או הפרת חוק ו/או תביעה ו/או דרישת צד ג’ כלשהו לפיצוי או תשלום על ידי המשתמש ו/או על ידי מי מטעמו כתוצאה משימוש באתר. כמו כן, החברה תהיה רשאית לחשוף את כל הפרטים הידועים אודות המשתמש בכל הליך משפטי ובכלל.

9. שונות

9.1 כחלק מהעיצוב של אתר הלקוח, יוצגו תמונות שונות ממאגרים אשר מספקת ללקוח החברה מטעם ספקי אתרים רלוונטיים. הלקוח רשאי להשאיר תמונות אלו באתר שהוא מקבל כשירות מהחברה בלבד ואינו רשאי למכור או לערוך או להעתיק או לשכפל את התמונות למקומות אחרים ברשת ו/או מחוץ לאתר, ולהשתמש בהן בכל צורה או דרך של פרסום או שיווק ללא אישור מהחברה מראש ובכתב.

9.2 מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר העסק ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה הינן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, או למסור לצד שלישי כל חלק מהם בלא לקבל הסכמתה של החברה בכתב ומראש. סימני המסחר, סימני השירות, שמות מסחריים, שמות לוגו ותמונות באתר הינם קניינם של החברה בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אסור לגולשים להעתיק, להציג בפומבי, להפיץ מחדש, לפרסם כל חומר או פרט הכלול בזכויות היוצרים האמורות, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מזכויות היוצרים האמורות.

9.3 החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטטוס אחר.

9.4 הלקוח המצטרף לשירות רשאי להעלות באתר העסק שלו תמונות, קבצים, טקסטים וכל חומר אחר בהתאם למסלול שהוא נמצא בו, ובלבד שהוא אחראי לקבלת מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בהם ואת הסכמת המצולמים והצלם, הלקוח יכול להעלות את האמור לעיל באופן עצמאי באמצעות ממשק המפרסם או באמצעות מסירת הפרטים ו/או המידע לחברה. אין מסירת המידע האמור לעיל באמצעות נציגי החברה להסיר האחריות מהלקוח.

10. מדיניות תשלומים וביטולים

10.1 מובהר כי  התשלום עבור השירותים שהחברה מציעה באתר הינם באמצעות כרטיס אשראי. 

10.2 בהסכמה לתנאי שימוש אלו ולאחר בחירת המסלול המועדף, הנך מצטרף להסדר הו”ק בכרטיס אשראי ונותן הרשאה לחייב אותו בסכום שיהיה נקוב באתר ו/או בהצעה שקיבלת מאיתנו במעמד ההצטרפות שלך ולמשך כל תקופת החבילה ו/או השירות.

10.3 התשלום עבור השירות ו/או השירותים יתבצע לפני תחילת העבודה עפ”י ההזמנה של הלקוח.

10.4 ללקוח ידוע שיצירת דף עסקי בגוגל ודף עסקי בפייסבוק הינם כלים חינמיים והוא יכול לעשות זאת בעצמו.

10.5 היות והלקוח בחר לקבל מהחברה את השירות הנוסף של הקמת דף עסקי בפייסבוק ו/או דף עסקי בגוגל לעסק שלי במסגרת החבילה בחינם, מבין ומסכים שהבעלות על הדפים הללו יהיו בבעלות החברה במשך כל תקופת ההתקשרות ואחריה, אלא אם כן החברה תחליט בשלב כלשהו להעביר לבעלות הלקוח בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

10.4 הטבות שניתנו מהחברה ללקוח כגון: הקמה ראשוניות, הגדרות, בניית מוניטין בפלטפורמות השונות(מיניסייט בפורטל Adwrks 365, דף עסקי בפייסבוק, דף עסקי בגוגל) ניתנו כהטבה בחינם ויהיו באוויר כל עוד הלקוח יעמוד בחיובים החודשיים ויהיה מנוי על אחת החבילות בתשלום בפורטל העסקים של 365 Adwrks.

10.5 התשלום עבור שירותי הקידום הממומן במנועי החיפוש וברשתות החברתיות(במידה ולקוח מצטרף) אינו כולל תקציב פרסום.

10.6 לכל המחירים הנזכרים באתר יתווסף מע”מ כדין.

10.7 כמו כן, רשאית החברה באמצעות אחת מספקיה לשמור את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח לצורך חיובים חוזרים ו/או גביית תשלומים וכל זאת תוך שימוש בספק סליקה ייעודי עם תקן PCI LEVEL 1 שמבצעת עבורה תהליך שנקרא “טוקניזציה”. למעשה היא מצפינה את נתוני האשראי של הלקוח ומחזירה לנו “טוקן” שבאמצעותו אנחנו יכולים לחייב את הכרטיס. והכל בהתאם לדרישות החוק.

10.8 מנוי בתשלום רשאי לבקש מהחברה בכל עת, הקפאת שירות או הפסקת שירות מוחלטת , וזאת תוך מתן הודעה מראש ובכתב של 14 יום. 

10.9 ללקוח ידוע שכל ערוצי המדיה ו/או הפרסום כגון גוגל לעסק שלי ודף עסקי בפייסבוק שנפתחו ע”י החברה נמצאים בבעלות החברה בלבד וללקוח ניתנה רק הרשאה לשימוש וניהול כל עוד הוא מנוי בתשלום על אחד המסלולים בחברת Adwrks 365.

10.10 במקרה של בקשה להפסקת השירות ע”י הלקוח, החברה רשאית להפסיק לאלתר את ההופעה של אותו העסק בפורטל העסקים ולהסיר את הפרסום והופעת העסק בכל ערוצי המדיה שבהן היא הקימה ופרסמה אותו(כולל דף עסקי בפייסבוק ודף עסקי בגוגל לעסק שלי).

10.11 לקוח אשר החליט לבטל/להפסיק את השירות בפורטל העסקים Adwrks 365, יכול לבקש תמורת תשלום חד פעמי לקנות ולהעביר על שמו, את הבעלות על הדף העסקי בגוגל ו/או הדף העסקי בפייסבוק שאותו יצרה החברה, הגדירה אותו, בנתה לו מוניטין וניהלה אותו(באופן מלא או חלקי).

10.12 מובהר כי לקוח חדש שמצטרף לא משלם דמי הקמה ראשוניים(אתר אינטרנט בפורטל, דף עסקי בפייסבוק, דף העסק בגוגל), בכפוף לקבלת הטבת ההצטרפות וזאת רק בתנאי שהלקוח מנוי על אחת החבילות בתשלום למשך תקופה של מינימום 3 חודשים. במקרה של הפסקת השירות לפני תום 3 חודשים ממועד ההצטרפות, ישא הלקוח בעלות ההקמה בגובה תשלום עבור חודש אחד.

11. אזור שיפוט

הדינים אשר יחולו על תנאי שימוש אלו הנם דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש אלו או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט הישראליים המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

Scroll to Top
דילוג לתוכן