תקנון חברה ותנאי שימוש באתר www.adwrks.co.il

תקנון הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן:

מבוא

אתר www.adwrks.co.il להלן "האתר" הוא אתר המשמש כאתר המציג את שירותיה של חברת אדוורקס ניו דיגיטל מדיה בע"מ ח.פ 515859353 מרחוב המתכת 32, כרמיאל (להלן "החברה") .
תקנון זה מסדיר את מערכת היחסים שבין החברה לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.
באתר ניתן לרכוש את מוצרי/שירותי החברה וזאת על בסיס עיונו של הרוכש בתיאור המוצר/השירות ו/או הדוגמאות שפורסמו על-ידי החברה באתר בלבד וזה ללא אפשרות של היכרות אחרת עם המוצר בעת עריכת החוזה. עסקת מכר מרחוק כהגדרתה בסעיף 14 ג לחוק הגנת הצרכן , התשמ”א 1981 .
בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
תקנון זה מסדיר את מערכת היחסים שבין החברה לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי/מוצרי האתר ו/או החברה.
גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לכל האמור בו – במידה ואינך מסכים לאמור בתקנון זה, הנך מתבקש לחדול מגלישה בו ו/או לעשות שימוש כלשהו בשירותי האתר.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת
וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

הגדרות

הרוכש – אדם בעל כשרות משפטית, אשר מרצונו החופשי הקליד את פרטיו האישיים באתר הנ”ל ו/או הזמין מוצרים שפורטו בתקנון זה.
הזמנה – הזמנה שנעשתה על-ידי רוכש ממוצרי החברה באמצעות הממשק של האתר או באמצעות נציגינו בטלפון, ואשר כוללת את רשימת המוצרים שבחר, את פרטיו האישיים הנחוצים לביצוע ההזמנה.
הרשמה – תהליך אשר במהלכו הגולש, באמצעות ממשק של האתר, באמצעות נציגנו בטלפון או כל מדיה אחרת , מספק לחברה מידע אודותיו ומאשר קבלת תוכן ומידע פרסומי אודות החברה ו/או המוצרים.
מוצר – סחורה או שירות אשר יש להם ערך כספי ואשר עברו תהליך עיבוד/ייצור ע"י החברה.

התחייבויות וזכויות האתר/החברה

החברה/הנהלת האתר מתחייבת לעמוד בדרישות הדין בעת ביצוע הסכם, לרבות דיני הגנת הצרכן ודיני ההגנה על פרטים אישיים שנמסרו.
החברה מתחייבת לשמור בסודיות על הפרטים שנמסרו על-ידי הרוכש ולא לגלותם לצד שלישי(למעט לרשויות ממלכתיות מוסמכות וכן חברות משלוחים, רואי חשבון/הנהלת חשבונות, יועצים ומשפטנים בכפוף לחובתם לשמור על סודיות המידע).
החברה זכאית לשמור במאגריה את המידע שנמסר על-ידי הרוכש בעת ביצוע הזמנות ו/או הרשמה, במשך תקופה שאיננה מוגבלת, וזאת למטרת ביצוע הזמנות חדשות, קבלת מידע סטטיסטי, משלוח חומר פרסומי רלוונטי ויידוע אודות פעילות החברה.
החברה מתחייבת להפסיק לשלוח לרוכש מסרים לדוא"ל או באמצעות סמס, אם תקבל הודעה מהרוכש על רצונו בהפסקת קבלת מסרי מידע אלה.
האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "www.adwrks.co.il" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "www.adwrks.co.il" ו/או "החברה".
החברה מתחייבת לספק את השירותים לפי מה שיפורסם בכל אחד מהמוצרים/שירותים.
האתר ניתן לשימושך במצבו העכשווי וכפי שהוא דהיינו ("AS IS") ושאין על הנהלת האתר אחריות לעדכן תכנים, לספק שירותים מסוימים. וייתכן ובעתיד מבנה, עיצוב האתר והתכנים שלו עשויים להשתנות.
בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים,
סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותך אישור כתוב מראש.

התחייבויות וזכויות הרוכש

הרוכש מתחייב לפני השארת פרטים ו/או ביצוע ההזמנה לעיין במידע אודות המוצר, דוגמאות ובכל מידע אחר שמיועד לרוכשים אשר מפורסם באתר. בנוסף, לעיין בתקנון זה ולאשר אותו. ביצוע ההזמנה ותשלום בפועל (בין אם מקוונת באתר/באמצעות נציג טלפוני/קישור לתשלום) ע"י הרוכש מהווים אישור והסכמה על התנאים בתקנון זה וכל מידע אחר רלוונטי למוצר שפורסם באתר ו/או אשר נמסרו לרוכש בטלפון . הרוכש מתחייב לבדוק בעצמו את קיומם של שינויים לתקנון זה במידת הצורך.
הרוכש מתחייב לא לבצע שינויים בהזמנה לאחר שהיא הועברה לביצוע, כל שינוי יהיה כרוך בתשלום נוסף.
הרוכש מתחייב למסור בעת ההזמנה מידע מלא ונכון הנחוץ לצורך ביצוע ההזמנה כגון: פרטיים אישיים, פרטי יצירת קשר, תמונות, עיצובים, קבצים, דרישות מיוחדות, פרטי כרטיס אשראי או כל תשלום אחר שיבחר(שמוצע ע"י החברה).
הרוכש מתחייב לשלם את מלוא עלות ההזמנה שבחר להזמין לפני ביצוע ההזמנה בפועל, אלא אם כן קיבל אישור אחר בכתב בלבד.
הרוכש מאשר לחברה לפרסם/לעדכן את ההזמנות שלו בתיק העבודות של החברה ו/או בערוצי הפרסום שלה ובמדיה החברתית, ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה.

תוכן האתר

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו שיבושים טכניים, תקלות צד ג' או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות /הורדת האתר.

קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים והביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "www.adwrks.co.il" , ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה. למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

תמונות וסרטונים באתר הינם "להמחשה בלבד" וכל הזמנה שונה מהאחרת.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה IP של המחשב שלו, כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
גולש זכאי לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בתקנון זה.
גולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בתקנון זה.
צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר/מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע בחוסר תום לב מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר www.adwrks.co.il ו/או חברת אדוורקס ניו דיגיטל מדיה בע"מ.

ביצוע הזמנות באתר

על הרוכש באופן עצמאי – לבחור את סוג המוצר ו/או השירות , לפרט את הדרישות להזמנה, להעלות קבצים(עיצובים, תמונות, מוזיקה וכד') ולשלם לחברה.
המידע שיסופק ע"י המזמין הוא מדויק ומלא, שעל פיו החברה תעשה כמיטב יכולתה. כל שינוי מהותי לאחר ההזמנה והתשלום יהיה כרוך בעלויות נוספות.
כמו כן, יובהר כי החברה מתחייבת לעשות עד שתי תיקונים לא מהותיים(לא שינויים) ללא תשלום, לאחר מכן כל שינוי או תיקון יהיה כרוך בתוספת תשלום.
ההזמנה נעשית באמצעות ההנחיות המתפרסמות באתר.
מובהר ומוסכם, כי ביצוע ההזמנה באמצעות אתר האינטרנט www.adwrks.co.il , מהווה הסכמה לכך שאישור על ההזמנה/חשבונית מס ו/או קבלה בגין התשלום יישלחו בדוא"ל אלא אם כן הרוכש ביקש לקבל את האמור לעיל בדרך אחרת.
המוצרים יישלחו לאישור המזמין רק לאחר קבלת התשלום המלא לאותה הכתובת דוא"ל שהרוכש רשם במעמד ההזמנה.
משלוח כל הזמנה לאישור ראשוני של הלקוח הוא עד 10 ימי עסקים , אלא אם מדובר בהזמנה בהתאמה אישית וזמן המלשוח יוערך לאחר איפיון הפרוייקט(סרטוני תדמית ופרוייקטים בסגנון בד"כ עד 21 ימי עסקים).
החברה איננה אחראית על מסירת פרטים שגויים במעמד ביצוע ההזמנה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בספק משנה לצורך סליקת כרטיסי אשראי, הפקת מסמכים באופן אוטומטי ומשלוח במייל עם חתימה דיגיטלית בהתאם למה שנמסר בעת ההזמנה ע"י הרוכש.

ביצוע הזמנות באמצעות נציג/ה

המזמין יבחר עם הנציג בטלפון את סוג המוצר/ים או השירות/ים , יפרט את כל הדרישות להזמנה(בהתאם לשאלות הנציג/ה) , ישלח קבצים(עיצובים, תמונות, מוזיקה וכד') במייל וישלם לנציג בטלפון או בקישור לתשלום שישילח אליו.
המידע שיסופק ע"י המזמין הוא מדויק ומלא, שעל פיו החברה תעשה כמיטב יכולתה. כל שינוי מהותי לאחר ההזמנה והתשלום יהיה כרוך בעלויות נוספות.
כמו כן, יובהר כי החברה מתחייבת לעשות עד שתי תיקונים לא מהותיים(לא שינויים) ללא תשלום, לאחר מכן כל שינוי או תיקון יהיה כרוך בתוספת תשלום.
מובהר ומוסכם, כי ביצוע ההזמנה באמצעות הנציג/ה בטלפון , מהווה הסכמה לכך שאישור על ההזמנה/חשבונית מס ו/או קבלה בגין התשלום יישלחו בדוא"ל אלא אם כן הרוכש ביקש לקבל את האמור לעיל בדרך אחרת.
המוצרים יישלחו לאישור המזמין רק לאחר קבלת התשלום המלא לאותה הכתובת דוא"ל שציין לנציג/ה או שלח אלינו במעמד ההזמנה או אחריה.
משלוח כל הזמנה לאישור ראשוני של הלקוח הוא עד 10 ימי עסקים , אלא אם מדובר בהזמנה בהתאמה אישית וזמן המלשוח יוערך לאחר איפיון הפרוייקט(סרטוני תדמית ופרוייקטים בסגנון בד"כ עד 21 ימי עסקים).                     החברה איננה אחראית על מסירת פרטים שגויים במעמד ביצוע ההזמנה.
הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בספק משנה לצורך סליקת כרטיסי אשראי, הפקת מסמכים באופן אוטומטי ומשלוח במייל עם חתימה דיגיטלית בהתאם למה שנמסר בעת ההזמנה ע"י הרוכש.
לידיעתכם, חלק מהשיחות של הנציגים מוקלטות ונשמרות במאגר לצורך בקרה ושיפור.

תשלום ומדיניות ביטולים

תשלום בגין המוצר/השירות מתבצע באמצעות תשלום מלא של 100% מעלות המוצר/ים בעת ביצוע הזמנה באתר או באמצעות נציג בטלפון.
במידה וההזמנה כבר בתהליך ביצוע, הרוכש איננו יכול לוותר על המוצר שבגינו בוצע התשלום.
הזמנה ניתנת לשינוי, ביטול מלא או חלקי רק במידה ועדיין לא נכנסה לביצוע.
אפשרויות התשלום מתפרסמות באתר ועל הרוכש לפעול לפי ההנחיות שפורסמו.

גילוי נאות

אתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

איזור שיפוט

הדינים אשר יחולו על תקנון זה הנם דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מתקנון זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט הישראליים המוסמכים במחוז הצפון בלבד.